Get Adobe Flash player


FIS Service Company Limited  เป็นนิติบุคคล มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบงานวิศวกรรมตามกฏหมาย มีทีมงานที่มีประสบการงานตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมี อาคารสูง และ งานควบคุมการติดตั้ง งานตรวจสอบอาคารตามกฏหมาย ตลอดจนถึง งานบริการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าโรงงานประจำปี โดย บริษัท ฯ เรามีความมุ่งมั่นในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับพนักงาน และ เจ้าของกิจการ จากงานบริการของเรา